0515 - 55 95 89

Atsma Grond- en Waterwerken

Uw partner voor al uw projecten op het gebied van grond en water.

Waterbouwkundige werken

Dankzij onze jarenlange ervaring is ons bedrijf uw ideale partner op gebied van grond- en waterwerken. Voor zowel de particuliere als de zakelijke klant. Onze werkzaamheden variëren van de aanleg van complete jachthavens en alle soorten walbeschoeiingen tot de aanleg van houten bruggen, stuwen en gemalen.

Grondverzet en Infra

Ons bedrijf beschikt over goed onderhouden en gekeurde machines, geschikt voor elk project, van klein tot groot. Het bouwrijp maken en egaliseren van terreinen, het graven of uitbaggeren van een waterweg en het plaatsen van stuwen en dammen. Het aanbrengen van drainage, riolering en erfverharding. Ook voor transport van zand en grond kunt u bij ons terecht.

Loonwerk en kraanverhuur

Op het gebied van cultuurtechniek verzorgen wij het onderhoud van bermen, taluds en sloten voor agrarische klanten, aannemers, gemeenten en provincies.

Sloopwerk

Met een gedegen beleid, rekening houdend met de omgeving en het milieu worden bouwwerken door onze medewerkers voor u gesloopt, gesorteerd en afgevoerd.

Calamiteitenservice

Ons werkmaterieel kan worden ingezet bij calamiteiten op het land èn op het water. 

 

Verhuur en leveranties

Voor diverse grond- en waterwerkzaamheden beschikken wij over een goed onderhouden en gekeurd machinepark van groot tot klein. Daarnaast verhuren wij koppelpontons en rijplaten en leveren wij zand en grond.

Vraag vrijblijvend een offerte aan! Contact